Skip to content

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap
Herenboeren Willemshoeve Coöperatie U.A.

 

  * markering is een verplicht invul veld
  Het is mogelijk hieronder een extra email adres op te geven waar de coöperatie emails ook naar toe worden gezonden.
  Dit emailadres krijgt ook toegang tot onze alleen-voor-leden website 'de-Deel'.


  Voorkeursdatum start lidmaatschap (geef 1ste dag van een maand op, vanaf deze datum start ook de incasso)

  Schrijft zich in als lid van Herenboeren Willemshoeve Coöperatie U.A. voor een periode van in beginsel 3 jaar.
  Verklaart kennis genomen te hebben van de statuten (link) en zal de eenmalige inleg voldoen als hieronder aangegeven.

  Je lidmaatschap gaat in na betaling van de inleg (€ 2498,-- of € 1249,--) overgemaakt
  op de bankrekening, en met referentie, als vermeld in de bevestigings email van dit formulier.

  Ondertekening

  NOOT:
  Na klikken op 'Verzenden' duurt het even voordat het formulier is verzonden.
  Laat de browser open staan totdat er een 'bedankt melding' komt.